อบจ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 256 อัตรา

 30 ม.ค 2562    71,053 ครั้ง

อบจ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 256 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ = มีคุณวุฒิตามที่กำหนด (ไม่เอาประสบการณ์)
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 5 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
4. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
5. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
6. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
7. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
8. ผู้ช่วยนิติกร 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
10. ผู้ช่วยโภชนากร 2 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8 อัตรา เงินเดือน 9400 -11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 18 อัตรา เงินเดือน 9400 -11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 9400 -11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 9400 -11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
16. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 6 อัตรา เงินเดือน 9400 -11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
17. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 4 อัตรา เงินเดือน 9400 -11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
18. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 4 อัตรา เงินเดือน 9400 -11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
19. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 7 อัตรา เงินเดือน 9400 -11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
20. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 6 อัตรา เงินเดือน 9400 -11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ= มีคุณวุฒิตามที่กำหนด และมีประสบการณ์ตามที่กำหนด)
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุ 2 อัตรา  เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 6 อัตรา  เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 6 อัตรา  เงินเดือน 15000 บาท
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 4 อัตรา  เงินเดือน 15000 บาท
5. พนักงานขับรถบัส 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. พนักงานขับรถยนต์ 21 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. พนักงานวิทยุ 3 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. ช่างไม้ 4 อัตรา  เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
9.  ช่างปูน 3 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
10. ช่างก่อสร้าง 7 อัตรา  เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)
1. คนงาน 45 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนสวน 12 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. ภารโรง 45 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. แม่บ้าน 9 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. ยาม 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนงานเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. พี่เลี้ยง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-4425-1202

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร