อบจ.ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

 6 ส.ค 2562    1,491 ครั้ง

อบจ.ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สอนวิชาภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

พนักงานจ้างทั่วไป ไม่กำหนดคุณวุฒิ
1. คนงาน 5 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 13-23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 039-518-000 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร