อบจ.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 62 อัตรา

 4 ธ.ค 2561    13,763 ครั้ง

อบจ.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-28 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
2. ผู้ช่วยครู เอกภาษาจีน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
3. ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
4. ผู้ช่วยครู เอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
5. ผู้ช่วยครู เอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
6. ผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา 4 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
7. ผู้ช่วยครู เอกปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
8. ผู้ช่วยครู เอกพลศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
9. ผู้ช่วยครู เอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
10. ผู้ช่วยครู เอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
11. ผู้ช่วยครู เอกดนตรีไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
12. ผู้ช่วยครู เอกดนตรีสากล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
13. ผู้ช่วยครู เอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
14. ผู้ช่วยครู เอกศิลปะ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
15. ผู้ช่วยครู เอกคหกรรม 1อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
16. ผู้ช่วยครู เอกภเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
17. ผู้ช่วยครู เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
18. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
19. ผู้ช่วยนายเครื่องกล 2 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
20. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
22.  บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) 7 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
23. บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงินและบัญชี) 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
24. บุคลากรสนับสนุนการสอน (โภชนาการ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
25. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
26. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
27. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
28. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-28 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3839-8039 ถึง 42 ต่อ 116

ประกาศรับสมัคร