อบจ.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 14 อัตรา

 2 เม.ย 2562    7,194 ครั้ง

อบจ.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป งานสวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
2. คนงานทั่วไป งานขนส่ง 2 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
3. คนงานทั่วไป งานก่อสร้าง 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
4. คนงานทั่วไป งานทำความสะอาด 3 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
5. คนงานทั่วไป งานทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
6. คนงานทั่วไป งานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
7. ภารโรง 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3839-8039 ถึง 42 ต่อ 116

ประกาศรับสมัคร