องค์การเภสัชกรรม (สระบุรี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา

 7 พ.ย 2561    2,854 ครั้ง

องค์การเภสัชกรรม (สระบุรี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน พ.ศ.2563 สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จำนวน 13 คน (02583 – 02595)

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,150 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (19 พฤศจิกายน 2561)
สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
สามารถปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม สาขาตำบลทับกวาง จ.สระบุรีได้
หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลทับกวาง จ.สระบุรีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.gpo.or.th>ข่าวและกิจกรรม>สมัครงาน>ดาวน์โหลด>
ใบสมัคร โดยยื่นติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การเภสัชกรรม ตามสาขาที่กำหนด ดังนี้
- องค์การเภสัชกรรม สาขาตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี
- องค์การเภสัชกรรม สาขาถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤศจิกายน 2561 (วันและเวลาราชการ) ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.thหรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์
หมายเลข 02-203-8153

ประกาศรับสมัคร