องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ รับสมัครลูกจ้างทดลองงาน 2 อัตรา

 6 ก.ค 2562    4,566 ครั้ง

องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ รับสมัครลูกจ้างทดลองงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร