องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 83 อัตรา

 4 ก.พ 2562    5,594 ครั้ง

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวนรวม 83 คน โดยมีวุฒิการศึกษาและสังกัดที่เปิดรับ


อัตราค่าจ้าง
ม.3-ม.6 เงินเดือน 10,150 บาท
ม.6 สายวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 10,740 บาท

สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกงานบุคคลองค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข02-203-8153

ประกาศรับสมัคร