องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานทดลองงาน จำนวน 7 อัตรา

 5 ส.ค 2562    5,471 ครั้ง

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานทดลองงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 สิงหาคม 2562

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด 5 และเภสัชกร 5 จำนวน 7 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
- วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท
- สามารถปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้

องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข02-203-8155

ประกาศรับสมัคร