องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 20 อัตรา

 29 ต.ค 2561    10,725 ครั้ง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบงาน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 อัตรา เงินเดือน 12,150 - 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสวนป่า 2 อัตรา เงินเดือน 12,150 - 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสวนป่า 7 อัตรา เงินเดือน 12,150 - 13,285 - 15,000 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานผลิตภันฑ์ไม้และอบอัดน้ำยาไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 13,285  - 15,000 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานแปรรูปและผลิตภันฑ์ไม้ 1 อัตรา   เงินเดือน 12,150 - 13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
พนักงานจ้างสัญญาจ้าง งานสวนป่า 1 อัตรา เงินเดือน 12,150 - 13,285 - 15,000 บาท


ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100 หรือ จัดส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2282-3243 ถึง 7 ต่อ 134

ประกาศรับสมัคร