องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา

 4 พ.ค 2562    7,143 ครั้ง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
1. นายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18900 บาท
2. นักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000-16830 บาท
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ) จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
4. นักสัตวบาล 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
5. นักส่งเสริม 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
6. วิทยาการ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
** ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน ทดสอบ TOEIC ตามที่กำหนด

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร