องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

 5 ธ.ค 2561    12,788 ครั้ง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
1. นายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18900 บาท
2. นักวิชาการผลิตภันฑ์ 4  จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 16830 บาท
3. นักวิชาวิทยาศาสตร์ 4  จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 16830 บาท
4. นักวิชาการเงินและบัญชี 4  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16830 บาท
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16830 บาท
6. นักวิชาทรัพยากรบุคคล 4-5  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000-16830 บาท
7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ) จำนวน 3 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
8. นักวิชาการเผยแพร่ 4 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
9. นักวิชาการเกษตร 4 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
10. นักวิชาการพัสดุ 4 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร