องค์การสุรา (ฉะเชิงเทรา) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 3 อัตรา

 30 พ.ย 2561    4,981 ครั้ง

องค์การสุรา (ฉะเชิงเทรา) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา
1  นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) จำนวน 1 อัตรา
2  นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 อัตรา
3  วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-21 ธันวาคม 2561 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์) โทร.0-3854-1004 ถึง 5 ต่อ 1008 ถึง 9 หรือ 06-3854-5016

ประกาศรับสมัคร