องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

 6 ส.ค 2562    2,065 ครั้ง

องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงาน
1. วิศวกรโยธา 3 จำนวน 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาโยธา/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(คบ.บ. โยธา, ก่อสร้าง) /อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.โยธา)/วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง)

2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3  จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /เคมีวิศวกรรม
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ทุกสาขา

3. นักบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี(ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. ช่างก่อสร้าง 2  จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถาน ที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2211-7300 ต่อ 2510

ประกาศรับสมัคร