องค์การสวนสัตว์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 7 ธ.ค 2560    690 ครั้ง

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-29 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิ ป.ตรี  ทางบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นที่เทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กทม. ตั้งแต่วันที่ 6-29 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-282-7111-3 ต่อ 134

ประกาศรับสมัคร