องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 9 ก.ค 2562    3,742 ครั้ง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
อัตราเงินเดือน (สอบถาม)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ โทร.0-5384-1011 หรือ 0-5384-1321

ประกาศรับสมัคร