องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา

 1 ก.ค 2562    5,755 ครั้ง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ
1. นักออกแบบและสื่อความหมาย 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Graphic Design)
2. เจ้าหน้าที่บริการนำชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.
อัตราเงินเดือน 10000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562
สมัครด้วยตนเอง โทร.0-5328-1011 หรือ 0-5384-1321

ประกาศรับสมัคร