องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ

 5 ส.ค 2562    4,796 ครั้ง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติงานธุรการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 330 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. (สามารถขับรถยนต์จักรยานยนต์ได้)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน 16 สิงหาคม 2562
สมัครด้วยตนเอง โทร. 0-5384-1011

ประกาศรับสมัคร