องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช 4 อัตรา

 11 ก.พ 2562    2,776 ครั้ง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ชื่อตำแหน่ง: นักอนุกรมวิธานพืช  4 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15890-20030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช เช่นอนุกรมวิธานพืช นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ พืชสวน วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หากสำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุกรมวิธานพืช งานด้านพฤกษศาสตร์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โทร.0-5384-1108 หรือ 0-5384-1011

ประกาศรับสมัคร