องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานบริหาร ประจำกองแผนงาน

 3 ม.ค 2562    3,915 ครั้ง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานบริหาร ประจำกองแผนงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา ประจำกองแผนงาน สำนักยุทธศาสตร์และแผน
อัตราเงินเดือน: ตามวุฒิและประสบการณ์
คุณสมบัติ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม หลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1887 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร