องค์การบริหารส่วนตำบลปอ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

 9 ก.พ 2562    3,051 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานนโยบายและแผน 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป กองช่าง 1 อัตรา
4. คนงานทั่วไป กองการศึกษา 1 อัตรา
5. ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 11-20กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 053-602742 , 09-3140-1193

ประกาศรับสมัคร