องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา

 4 ก.ค 2562    2,640 ครั้ง

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
1. ผู้จัดการตลาดสาขา (นักบริหารตลาด) ระดับ 7 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 32,930 บาท
- ปริญญาตรี/โท ทางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ การบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ ก.พ.ให้การรับรองหลักสูตร หากมีประสบการณ์ด้านบริหารตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรี/โท  ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ ก.พ.ให้การรับรองหลักสูตร

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรี/โท ทางสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ ก.พ.ให้การรับรองหลักสูตร

4.  นักการตลาด ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรี/โท ทางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ ก.พ.ให้การรับรองหลักสูตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์) โทร.0-2024-9270 ต่อ 62 หรือ 63

ประกาศรับสมัคร