องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

 6 มี.ค 2562    2,117 ครั้ง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงาน ณ ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) กทม. จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร