องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 3 อัตรา

 1 เม.ย 2562    3,651 ครั้ง

องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
1. พนักงานการเงิน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,900 บาท * รับสมัครถึง 7 พฤษภาคม 2562
2. หัวหน้ากองงบประมาณ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 24,000 บาท * รับสมัครถึง 7 พฤษภาคม 2562
3. วิศวกรไฟฟ้า ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท * รับสมัครถึง 3 พฤษภาคม 2562

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2273-8530 ถึง 9 ต่อ 107

ประกาศรับสมัคร