องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า)

 10 เม.ย 2562    1,577 ครั้ง

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
ชื่อตำแหน่ง: วิศวกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 15,000-17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /มีใบประกอบวิชาชีพ

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2273-8530 ถึง 9 ต่อ 107

ประกาศรับสมัคร