องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 4 ก.ย 2562    3,213 ครั้ง

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองนโยบายและแผนจำนวน 1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 15,000-21250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณ วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- มีผลการทดสอบ CU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2273-8530  ต่อ 107

ประกาศรับสมัคร