องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

 6 ก.ย 2562    2,843 ครั้ง

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-24 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ-3-5 จำนวน 1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 15,000-21250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- มีผลการทดสอบ CU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือผลทดสอบอื่นที่เทียบเท่า หรือผลการทดสอบของ อจน.

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 11-24 กันยายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2273-8530  ต่อ 107

ประกาศรับสมัคร