องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงิน

 30 ก.ค 2562    993 ครั้ง

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงิน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานการเงิน ระดับ 3-4 จำนวน 1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 15,000-17,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี หรือเทียบเท่า

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2273-8530 ถึง 9 ต่อ 107

ประกาศรับสมัคร