หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ

 5 พ.ย 2561    1,987 ครั้ง

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงานจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐไม่น้อย 1 ปี

เปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร