หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 อัตรา

 3 ธ.ค 2561    4,131 ครั้ง

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน (บรรจุ อัตราสิบเอก)
1. เสมียนงบประมาณ 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

2. เสมียน 1 อัตรา  (เพศชาย/หญิง)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่ากำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่ามิได้)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-2220-4864

ประกาศรับสมัคร