หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (จันทบุรี) รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 20 อัตรา

 5 ก.ค 2562    1,153 ครั้ง

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (จันทบุรี) รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 20 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
เพศชาย จำนวน 19 อัตรา มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป (อายุ 18-30ปี)
เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40กิโลกรัมขึ้นไป (อายุ 18-25 ปี)
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

เปิดรับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.
สอบถามโทร.0-3944-7852 หรือ 09-2896-4683

ประกาศรับสมัคร