ส.ป.ก. (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 10 พ.ค 2562    4,679 ครั้ง

ส.ป.ก. (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-29 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
-  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2. เจ้าหน้าที่เกษตร 1 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

3. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-  ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-  ได้รับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์

5. บุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-  ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

6. พนักงานดูแลสถานที่และสาธารณูปโภค 1 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
-  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17-29 พฤษภาคม 2562 ในวันทำการ

ประกาศรับสมัคร