สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานช่วยงาน 6 อัตรา

 5 มี.ค 2562    4,125 ครั้ง

สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานช่วยงาน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
1. พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 1 อัตรา ค่าจ้าง 750 บาท/วัน
- ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล หรือที่เกี่ยวข้อง

2. พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 1 อัตรา ค่าจ้าง 750 บาท/วัน
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

3. พนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ 1 อัตรา ค่าจ้าง 750 บาท/วัน
- ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. พนักงานช่วยงานด้านการเงินและบัญชี 2 อัตรา ค่าจ้าง 620 - 750 บาท/วัน
-วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาบัญชี (วุฒิปริญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้องได้)

5. พนักงานช่วยงานด้านธุรการ อัตรา ค่าจ้าง 620 - 750 บาท/วัน
-วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ภาษาอังกฤษธุรกิจ การตลาด เลขานุการ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2203-2857

ประกาศรับสมัคร