สํานักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

 8 ม.ค 2562    3,306 ครั้ง

สํานักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาโททุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20100 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา
- หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
- มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-2180188 02-2180192

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร