สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

 8 ม.ค 2562    3,645 ครั้ง

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา สมัครทาง E-mail สอบถามโทร.0-7728-9033

ประกาศรับสมัคร