สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี รับสมัครสถาปนิก

 3 ธ.ค 2561    2,149 ครั้ง

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี รับสมัครสถาปนิก 1 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร สถาปนิก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอุทยาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี โทร.0-3634-7106

ประกาศรับสมัคร