สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 4 ก.ค 2562    5,436 ครั้ง

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนอำนวยการ สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 (หาดใหญ่) ถนนสาครมงคล 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร