สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 (นครปฐม) รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 7 พ.ย 2561    2,339 ครั้ง

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 (นครปฐม) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ถนนนวเขตใต้ ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.034-254338 , 034-243193 และ 034-253070

ประกาศรับสมัคร