สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครอาสาพัฒนา 3 อัตรา

 9 พ.ค 2562    6,669 ครั้ง

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครอาสาพัฒนา 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)
ชื่อตำแหน่ง: อาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7727-2558

ประกาศรับสมัคร