สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

 2 ก.พ 2562    3,464 ครั้ง

สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา (พนักงานชั่วคราว)
ชื่อตำแหน่ง พนักงาน อัตราพนักงานชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 17,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
2 ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จํากัดสาขา
4 มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน และโปรแกรม Microsoft Office
5 มีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ
6 สามารถปฏิบัติงานจัดอบรมสัมมนานอกสถานที่ได้

สถานที่รับสมัคร:
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครถึง
ฝ่ายบริหารสํานักงาน
สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคาร 14 ชั้น เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2151-0048

ประกาศรับสมัคร