สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา

 4 มี.ค 2562    3,055 ครั้ง

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 -24,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

2. นักวิชาการ (วิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 -24,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค อาคาร 11 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2590-3818

ประกาศรับสมัคร