ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สํานักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 8 ก.พ 2562    3,388 ครั้ง

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สํานักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
โทร.0-2561-0777 ต่อ 1760 หรือ 1762

ประกาศรับสมัคร