ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

 30 พ.ย 2561    3,480 ครั้ง

ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้าจำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตพืช เศรษฐศาสตร์(ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร) บริหารธุรกิจ(ทางการบริหารธุรกิจเกษตร) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท
- วุฒิปวส.หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเลขานุการ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครได้ที่ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4292 ต่อ 5248,5249  ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร