สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัย

 5 พ.ย 2561    5,392 ครั้ง

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ"Thailand Global HEARTS" Year3 จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัย
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาล บัญชี บริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครทาง E-Mail : co.ncd2018@gmail.com
หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โทร.02590-3985  ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร