สำนักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

 13 เม.ย 2562    4,571 ครั้ง

สำนักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000-25000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สหเวชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
ณ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคาร 5 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
โทร.0-2590-3325

ประกาศรับสมัคร