สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 7 อัตรา

 6 มี.ค 2562    6,987 ครั้ง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
1. บรรณารักษ์ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน: 17060 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2562
2. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 17060 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2562
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1อัตรา เงินเดือน: 18220 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มีนาคม 2562
4. เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1อัตรา เงินเดือน: 13570 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มีนาคม 2562

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ โทร. 053-944522

ประกาศรับสมัคร