สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

 7 ม.ค 2562    5,334 ครั้ง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1.บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 21000 บาท
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 21000 บาท
ด้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2942-8616 ต่อ413 หรือ 0-2561-1369

ประกาศรับสมัคร