สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา

 12 ต.ค 2560    1,970 ครั้ง

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1 นักธรณีวิทยา 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา
- สาขาเทคโนโลยีธรณี
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางเทคโนโลยี
- สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

2 นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3 พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท
จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.3

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล อาคาร 2 ชั้น 2 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2793 1014 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร