สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการ 4 อัตรา

 7 มี.ค 2562    3,091 ครั้ง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการ
1.  เจ้าหน้าที่บริหาร (การวิจัย) 1 อัตรา (ลิงค์สมัคร คลิกที่นี่)
- วุฒิปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่บริหาร (แพทยศาสตร์ศึกษา) 1 อัตรา (ลิงค์สมัคร คลิกที่นี่)
- วุฒิปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่บริหาร (โสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา (ลิงค์สมัคร คลิกที่นี่)
-วุฒิปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่บริหาร (กิจการนักศึกษา) 1 อัตรา (ลิงค์สมัคร คลิกที่นี่)
- วุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี
- หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-5391-6020

ประกาศรับสมัคร