สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3 มี.ค 2562    4,285 ครั้ง

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft word, excel, PowerPoint, และ google application) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ เป็นหลัก รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลาได้
- มีความทุ่มเทในการทำงานและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีจิตใจให้บริการ
- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
- มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตกำหนด
- หากมีประสบการณ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือเกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

*** ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มีนาคม 2562
ได้ที่....สำนักงานคณบดี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิชาการ 2
มหาวิทยาลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075672478**

ประกาศรับสมัคร