สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

 26 พ.ย 2561    3,822 ครั้ง

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ประสานงานและกำกับติดตามโครงการฯ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใวันและเวลาราชการ
สำนักวัณโรค ถนนสุดประเสริฐ ฝั่งขวา แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2211-2138 ต่อ 1255

ประกาศรับสมัคร